Tag -Bahmu recunoaşte că au avut 80 de procese şi plângeri penale